Masážní Terapie Awakening     

Masážní terapie Awakening pomáhá  lidem v jejich životech. Cílem je pomoci lidem objevit naplnění a radost v životě.

Záměrem je uzdravení, Probuzení a Transformace.

Awakening není jen o probuzení a uzdravení našeho těla, ale je především o poznání, pravdě a svobodě. Svoboda je ticho, život, klid, radost. Je to cesta k sobě samému. Celý proces je sjednocení se s Jednotou a zákonitostmi této planety. Vede nás k vidění a prožívání pravdy a integrity.
Pokud máme vidění, vnitřní vidění věci, tak jak jsou, nastává svoboda. Vidění je svoboda.  

Awakening je probuzení našeho života uvnitř nás. Mnohdy býváme tlakem života velmi unaveni, bez energie a života. Nemáme čas sami na sebe natož na rodinu a blízké. Jsme tak zahlcení sami sebou, že se navzájem neprožíváme a žijeme si svoje životy uvězněni sami v sobě bez naplnění a radosti ze života, pouze přežíváme. Záměrem techniky Awakening a je zažít a dojít do tohoto stavu, kdy jsme v jednotě sami se sebou a s druhými. Při procesu dochází k uzdravení vztahů, problémů života. Fyzické zdraví je pak samozřejmým benefitem této cesty.

 

V čem je její účinnost?  

Dotýká se nás samých, dotýká se principu a mechanizmů, které jsou v nás uloženy, působením speciálních poloh prstů, tlaku a tahu se aktivují obvody, které působí na neurobiologickou složku člověka.

Tyto obvody aktivují naše programy, neprožité uložené emoce, vzpomínky, které ovlivňují naše zdraví a rovnováhu. Velkou úlohu hraje záměr, který je do metody vložen. Hlavní úlohu Awakeningu je propojení našeho vnítřního vnímání s realitou. Být v přítomnosti, prožívat naplno věci, přijmout realitu takovou, jaká je, a to má za důsledek rovnováhu a zdraví na urovni fyzické, psychické a duchovní.
Součástí Awakeningu a jeho vlivu je práce se záměrem, který má velkou roli v procesu uzdravování a štěstí.

Je výběrem a sjednocením prvků a účinných okruhů, které vzájemně na sebe reagují a propojují se na úrovní fyzické, (mentální, emocionální, psychické), duchovní. Proto za sebou nechává tak dobré výsledky.

Awakening je probuzení prožitku, probuzením naší vnitřní síly (kundaliní energie), naší podstaty v nás, je probuzením a uzdravením rovnováhy nejen fyzického aparátu (tělo, svaly, šlachy, orgány,páteř, systémy), ale také se dotýká mnohem hlubších principů na úrovni psychické, duševní, metafyzické. Je to přímá cesta ke zdroji. Je to napojení.

Nepotřebujete žádné zvláštní schopnosti, potřebujete jen mít touhu tím projít a přijít. To ostatní se pak již děje automaticky.