KOUZLO DOTEKŮ                                           

Vůně devatera bylin
Spojena do jediného tónu harmonie,
V blikavém, teplém světle svíček,
Vystrčila bříška mých prstů
Jako periskopy k Tvé duši.  

   

 

UVOLNĚNÍ DOTEKEM

 
 

UVOLNĚNÍ ........

Umíte se uvolnit? A proč je to tak důležité???

Stav uvolnění je naprosto nezbytnou kompenzací ke stavu bdělosti, aktivity, akce - ve kterém trávíme většinu dne.

Ideální je uvolnění na více našich rovinách současně:  fyzické, emocionální i mentální.

Stav uvolnění nás dělá propustnějšími pro plynutí energií uvnitř nás, pro fyzickou regeneraci na úrovni buněčné, pro propuštění nashromážděného emočního napětí a pro urovnání si informací a myšlenek na úrovni mentální.

Uvolnění je cestou propropojení se s vnitřní moudrostí, pro naslouchání svým opravdovým vnitřním potřebám a touhám a je také cestou k nalezení odpovědí a řešení na všechny naše životní situace.

Uvolnění prakticky znamená snížit fyzické a nervové napětí v těle. Snížená frekvence mozkových  vln umožňuje "vypnout rozum" a s ním spojené získané mentální programy a vzorce, "utišit mysl" a  "JENOM BÝT."

DOTEK ....... 

Akt doteku je nezbytný pro zdravé fungování lidského organismu. Dotek a pohlazení je to, co každé nově narozené dítě potřebuje minimálně stejnou měrou jako potravu.

Dotek sytí dítě psychicky, naplňuje jeho prvotní potřebu být na světě.milováno a přijímáno.

Dotek stimuluje limbický systém a tato samotná stimulace představuje faktor, jenž u nemluvňat zvyšuje inteligenci a vývojovou progresi.

Zkrze prožitky srdce se takto formuje i rozum a pohled na svět každého člověka i zvířete.

Příjemné podněty získané zkrze dotek vnáší do života jedince stabilitu a důvěru.

Obyčejně dotek, ať už formou péče, slasti nebo sexuálního uvolnění působí konejšivě na celý organismus.

Péče vychází ze sexuality /vnímáme-li sexualitu jako potřebu velmi důvěrného - intimního - propojení se s jinou bytostí či se sebou/ a je základní potřebou těla, mysli i duše.

Pečovat znamená starat se, dodávat energii, lásku a doteky.  Akt doteku, pohlazení nebo prosté podání ruky má léčivý aspekt. 

Tímto druhým sdělujeme: "Jsem tady."  Překonáváme naši oddělenost a propojujeme se s druhými.......