NEURO-SPINÁLNÍ REBALANCE

- přirozený návrat ke zdraví a pohodě

 

Jak myšlenka může změnit fyziologii člověka?

Mind over matter? Mysl nad hmotou?

Okolo 60 - 70 000 myšlenek v průměru produkujeme denně a přibližně 90% je přesně stejných, jako byly včera /denní rutiny - mozek funguje jako autopilot/.

Stejné MYŠLENKY - stejné VOLBY
stejné VOLBY - stejné CHOVÁNÍ
stejné CHOVÁNÍ - stejné AKCE
stejné AKCE - stejné ZKUŠENOSTI a PROŽITKY
stejné ZKUŠENOSTI  a  PROŽITKY - stejné EMOCE a POCITY
stejné EMOCE a POCITY - stále stejný STAV BYTÍ, stejná REALITA   -  třeba nemoc, napjaté vztahy, neúspěch v práci, ......

stejný STAV BYTÍ - stejné MYŠLENKY ....... a kruh se  uzavírá a často nekonečně opakuje .......

 

Pokud chcete změnit svůj  STAV BYTÍ - svou OSOBNÍ  REALITU, vytvořit si jinou .... například místo nemoci zdraví, uzdravit osobní či pracovní vztahy, přitahovat do života hojnost atd......   je potřeba změnit  to, čím jste si ji vytvořili.......

Je potřeba začít kontrolovat svoje myšlenky a změnit je.

Každý máme možnost změnit své nastavení a negativní vzorce chování, pokud nám působí trápení či nemoc.

 

N-S REBALANCE  je hra s myšlenkami a představivostí.  Dá vám možnost navnímat v hlubokém uvolnění vnitřní prostor těla a pozorovat jak vaše myšlenky a představivost mění a ovlivňují okamžitě prožitky v těle. Je příležitostí k vaší vlastní praktické zkušenosti, jak je mysl a tělo propojeno a vodítkem k tomu, jak s tělem komunikovat a podporovat ho s důvěrou ve vlastní regeneraci. Aktivně  vás zapojím do vědomé práce ve vašem vnitřním prostoru.  Tento váš aktivní přístup násobí účinek všech procesů, které v uvolnění přijdou. Je možné zaměřit se na uvolňování starých vzorců a pročišťování starých uložených zranění na těle i duši, i na tvoření nových obrazů a vizí .... vždy v souladu s vyšším záměrem.

Výsledkem jsou pak postupně změny v myšlenkových schématech 

- nové myšlenky znamenají nové volby
- nové volby - nové chování
- nové chování - nové zkušenosti
- nové zkušenosti - nové emoce a pocity
- nové emoce a pocity - NOVÁ INSPIRACE  a z ní vycházející nové myšlení....

Vaše osobní realita a biologie, váš vnitřní stav vyústí ve zdraví a novou osobnost - jako nový STAV BYTÍ.