♥♥ 15 věcí, které vedou k "Lehkosti Bytí" ♥♥

19.09.2013 14:21

Znát  a přijmout tento "návod" je ta snadnější část   ..... mnohem důležitější a těžší je uvést tyto "rady" do praktického života ...... takže pozvolna, ale jistě ..... výsledek zaručen!

 


1. Vzdejte se potřeby mít vždy pravdu
Mnoho z nás si stěží dovede představit situaci, ze které by vyplývalo, že nemáme pravdu. Zkrátka chceme mít pravdu vždy. I za cenu ukončení skvělého vztahu nebo způsobení nemalého trápení sobě samým, stejně jako ostatním. Nestojí to však za to. Pokaždé, když budete mít „silnou“ potřebu dohadovat se, kdo má pravdu a kdo se mýlí, položte sami sobě otázku, která pochází od Dr.Wayne Dyera: „Je lepší mít pravdu, nebo budu raději více láskyplný/á?“ Jaký dopad může mít tato změna?
Je vaše ego skutečně tak silné?

2. Vzdejte se potřeby mít nad vším kontrolu
Zkuste se vzdát potřeby stále všechno kontrolovat, ať už se jedná o situace, události, lidi atd. Nezáleží na tom, zda jsou to vaši milování, spolupracovníci nebo jen neznámí lidé na ulici – dovolte jim, jen tak být.

"Odevzdáním, dojde vše k realizaci." Lao Tzu

3. Vzdejte se obviňování
Neobviňujte ostatní za to, co máte nebo nemáte, nebo za to, co cítíte nebo necítíte. Nevzdávejte se své zodpovědnosti za život a nevydávejte svou vnitřní sílu nazmar.

4. Vzdejte se vnitřních vyčítavých dialogů
Jak mnoho lidí se trestá tím, že negativně smýšlí o sobě samých, něco si často vyčítá případně se obviňuje? Nevěřte všemu, co vám vaše mysl překládá, zejména pokud se jedná o negativní sebeobviňující myšlenky.

„Mysl je skvělý instrument, pokud se správně užívá. Pokud je tomu naopak, stává se v nemalé míře instrumentem destruktivním“ Eckhart Tolle

5. Vzdejte se limitujících myšlenkových vzorců
… těch, které napovídají co můžeme dělat a co naopak nemůžeme, co je možné a co je nemožné. Otevřete křídla a rozleťte se!

6. Vzdejte se stěžování si
Zanechejte častého stěžování si na všechno možné – lidi, události, které vás učinily nešťastnými, smutnými, případně vás uvedly do deprese. Nikdo vás nemůže učinit nešťastnými, žádná situace vás nemůže přinutit být smutnými, jedině v případě, že to vy sami připustíte. Samotná situace není oním spouštěčem negativní nálady. Tímto spouštěčem jsou jen a pouze vaše vnitřní pocity. Je to jen na vás samotných, jakým způsobem budete, tu kterou situaci nebo, toho kterého člověka vnímat.

7. Vzdejte se luxusu kritizování
Nekritizujte situace, lidi, události, jen proto, že jsou jiné, nebo se vyvíjí jiným způsobem, než jste si představovali. Všichni jsme odlišní, i když z pohledu pravé Esence Bytí, jsme všichni stejní. Téměř všichni si přejeme být šťastnými, milovat a být milováni, toužíme po pochopení.

8. Vzdejte se své touhy oslňovat jiné
Často se snažíme udělat dojem způsobem, který však nesouzní s naší vnitřní pravdou. Není třeba nasazovat si masky. Jakmile bude náš projev přímočarý, pravdivý, upoutáme tím mnohem větší množství lidí, než v případě, kdy se skrýváme za masky.

9. Vzdejte se rezistence vůči změnám
Změna je dobrá. Změna pomáhá k posunu z bodu A do bodu B. Zlepšuje život. Následujte svou intuici a nalaďte se na potřebné změny, které vzápětí zrealizujte.

„ Jakmile poslechnete vnitřní intuici, která vás vede ke změně, Vesmír zabezpečí, aby se vám otevřela cesta tam, kde stály dříve pevné zdi“ Joseph Cambell

10. Vzdejte se obav a strachů
Strach je jen iluze. Sám o sobě neexistuje. Jsme to my sami, kdo ho stvořil. Je to téma, které se týká jen naší mysli.

„Jediné čeho se můžeme obávat, je obava samotná“ Franklin D.Roosevelt


11. Vzdejte se posuzování
neposuzujte věci, situace, události, jen z toho důvodu, že jim nerozumíte. Mysl funguje pouze tehdy, pokud je otevřená.

„Nejvyšší formou ignorance je odmítání něčeho, o čem nic nevíte“ Dr. Wayne Dyer

12. Vzdejte se výmluv
Často se velmi limitujeme, protože si sami tvoříme překážky s pomocí mnoha výmluv. Namísto toho, abychom na sobě pracovali, posouvali se dál, vytváříme si pevné mantinely, v rámci kterých lžeme sami sobě. Navíc – 99,9% výmluv není reálných. Pravdu byste v nich nenašli.

13. Vzdejte se přemýšlení nad minulostí
Buďte přítomní v každém Tady a Teď. Přítomný okamžik je jediné, co existuje.

14. Vzdejte se lpění
Lpění lze nahradit láskyplným vyzařováním. Namísto závislostí na lidech, věcech… se zkuste „odpojit“ a nahradit tyto závislé vztahy těmi, ve kterých bude proudit láska. Z vašeho srdce.

15. Vzdejte se modelu žití, který je přizpůsoben očekávání druhých
Nemáme žít životy jiných lidí. Primární vztah máme mít sami se sebou – nejlépe láskyplný. Od toho se odvíjí vše ostatní. Pokud si vytvoříme láskyplný vztah sami k sobě, naladí se do této podoby i naše vztahy s jinými bytostmi.

♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥ ♥♥