pro rodiče: ZAMYŠLENÍ NAD "NAŠIMI" DĚTMI

23.01.2013 21:04

 

VAŠE DĚTI NEJSOU VAŠIMI DĚTMI.

JSOU SYNY A DCERAMI ŽIVOTA, TOUŽÍCÍCH PO SOBĚ SAMÉM.

PŘICHÁZEJÍ SKRZE VÁS, ALE NE OD VÁS.

A TŘEBAŽE JSOU S VÁMI, PŘECE VÁM NEPATŘÍ.

MŮŽETE JIM DÁT SVOU LÁSKU, NE VŠAK SVÉ MYŠLENKY,

NEBOŤ ONY MAJÍ VLASTNÍ MYŠLENKY.

MŮŽETE DÁT DOMOV JEJICH TĚLŮM, NE VŠAK JEJICH DUŠÍM,

NEBOŤ JEJICH DUŠE PŘEBÝVAJÍ V DOMOVĚ ZÍTŘKA,

KTERÝ VY NEMŮŽETE NAVŠTÍVIT DOKONCE ANI VE SVÝCH SNECH.

MŮŽETE SE SNAŽIT BÝT JAKO ONY,

NEPOKOUŠEJTE SE VŠAK JE UČINIT PODOBNÉ SOBĚ.

NEBOŤ ŽIVOT NEKRÁČÍ ZPĚT A NEZASTAVUJE SE U VČEREJŠKA.

                                                                                     Chalíl Džibrán

 

KDYBYCH MĚLA SVÉ DÍTĚ VYCHOVÁVAT ZNOVU,

VYBUDOVALA BYCH PRO NĚJ NEJDŘÍV SEBEÚCTU A PAK TEPRVE DŮM.

PRSTEM BYCH VÍC MALOVALA A MÍŇ HROZILA.

MÉNĚ BYCH HO OPRAVOVALA A VÍC BYCH S NÍM VYKLÁDALA.

NEDÍVALA BYCH SE NA HODINKY, ALE PROSTĚ BYCH SE DÍVALA.

NESTARALA BYCH SE TAK O UČENÍ, ALE PROSTĚ BYCH SE STARALA.

CHODILA BYCH VÍC NA PROCHÁZKU A POUŠTĚLA VÍC DRAKŮ NA PROVÁZKU.

PŘESTALA BYCH SI HRÁT NA VÁŽNOU, ALE VÁŽNĚ BYCH SI HRÁLA.

PŘEBĚHLA BYCH VÍC POLÍ A VIDĚLA VÍC HVĚZD.

VÍC BYCH HO OBJÍMALA A MÍŇ S NÍM VÁLČILA.

VIDĚLA BYCH V ŽALUDU ČASTĚJI DUB.

NEBYLA BYCH PŘÍSNÁ, ALE PŘÍSTUPNÁ.

NEUČILA BYCH HO LÁSCE K SÍLE, ALE NAUČILA BYCH HO SÍLE LÁSKY.

..... NIKDY NEBUDEME MOCI VYCHOVÁVAT SVÉ DÍTĚ ZNOVU. NIKDY!

MÁME JEN JEDINOU MOŽNOU PŘÍLEŽITOST, A TO NEOPAKOVATELNOU.

                                                                                         Diane Loosmans