Baby masáže       

"Maminko! Dotýkej se mě, hlaď mě! Dej mi procítit a prožít celou svoji lásku a něhu. Já Ti dám za to svůj smích, otevřu Ti své srdce. Povím ti, co mám rádo, i co mě trápí. Ucítíš, co cítím já. Budeme vědět, kdo jsi ty a kdo jsem já."

Masáž je pravděpodobně nejstarší způsob uzdravování lidské bytosti, její tělesné, duševní i citové stránky. Když ji ještě propojíme s maminčinou láskou a hřejivým pohlazením, vznikne terapeutická metoda, jejíž síla, citová i léčebná je snad bez hranic. Obě své děti jsem odmalinka masírovala a jistě i díky tomu  je mezi námi krásné citové pouto, které tato masáž prohlubuje. Navíc dětem pomáhá překonávat zdravotní obtíže i předcházet jim. 

Celá masáž je smysluplnou sestavou velmi jemného a procítěného masírování dětského tělíčka. K zvláčnění pokožky používáme kvalitní rostlinné oleje, k uvolnění a k prohloubení relaxace pouštíme dětskou relaxační hudbu. Jakmile zvládneme techniku a sled základních tahů masážní sestavy, můžeme začít využívat vlastní intuici a kreativně přizpůsobit masáž potřebám dítěte i potřebám svým.

Pokud budeme trpěliví k dětem i k sobě a budeme chápat masáž jako uměleckou, tvořivou práci, během několika dnů, či týdnů, v některých případech až měsíců, pocítíme u sebe i u dětí hluboké účinky dotekové relaxace. Dojde k prohloubení vazby a důvěry mezi námi - rodiči a dětmi, můžeme spolu velmi jasně a zřetelně komunikovat i beze slov. Z pouhého doteku, pohledu, či mimiky obličeje dokážeme snadno přečíst, co se v našich dětech děje. 

My i děti se naučíme relaxovat, soustředit se, děti budou s námi lépe spolupracovat, zlepší se jejich spánkový rytmus a protože s láskou pečujeme o jejich tělo i duši, budou odolnější vůči nemocem a škodlivým vlivům okolního prostředí. Děti se stanou klidnějšími a vyrovnanějšími osobnostmi. 

Fyziologicky se při masáži stimuluje a zlepšuje krevní oběh, což má vliv na rozvoj všech tkání a činnost orgánů. V souvislosti se stimulací krevního oběhu se zlepšuje podpora dýchání, celý organizmus je dobře okysličován, podporuje se rozvoj hrudníku a správné držení těla. Stimulujeme pokožku a jednotlivé nervy a jejich zakončení, aktivizujeme větší počet nervů, a tím posilujeme i hmat. Je rozvíjena vazba mezi mozkem a periferními nervy. Stimulujeme též vazbu mezi nervy v mozku (mnohé nervy jinak zůstávají bez vytvořených vazeb a tím se snižuje kapacita informací ukládajících se v mozku)! Touto masáží dále ovlivňujeme svalstvo, jeho zpevnění i uvolnění a koordinaci pohybů. Dotekové relaxační techniky umožňují nám, rodičům, abychom byli schopni pomáhat dětem uvolnit se v době napětí.

Masáže pomáhají uvolnit a odstranit u dětí poporodní trauma, zlepšit dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, projevy lehké mozkové dysfunkce, dokonce i některé formy Downova syndromu i autismu, můžeme zlepši stav astmatiků, alergiků, ekzematiků aj. Celá masáž ve svém důsledku působí na svalový, oběhový a lymfatický systém, působí i na jednotlivé tlakové body a meridiány, ovlivňuje rovnováhu životní energie, působí preventivně i léčebně, regeneračně.

Techniku masáží dětí a kojenců si můžete osvojit i podle knihy Jany Hašplové "Masáže dětí a kojenců", která vyšla v nakladatelství Portál.