CO a PROČ DĚLÁM 

   Stěžejním předpokladem     nalezení pravého Štěstí  je
klidná mysl.

     Hloubka jejího klidu určuje kvalitu lidského života.

  Věnujme se proto z celého srdce umění mentálního         míru, neboť dosažený klid nám umožní nahlédnout 
    do podstaty života, poznat                                                                            sebe sama, a tak pomoci                                                                                       sobě i druhým.
 

 

Po pročtení informací na těchto stránkách si snadno uděláte představu o tom, jak vnímám život a Bytí jako celek, jehož jsme součástí a také jaké nástroje vědomě na své cestě životem užívám..... 

Pokud s tímto vnímáním souzníte, nebo jste otevření se na cestu tímto směrem vydat...... vítejte. 

Pro ty z vás, kteří jste již tyto myšlenky uchopili, přijali v mysli, ale v praxi se vám uvolnění, meditace a přepisování starých myšlenkových schémat nedaří mám nabídku.

Mohu se stát prostředníkem k vašemu uvolnění na cestě do vašeho vnitřního prostoru.

Nejprve si můžete tento stav užít pasivně při Kraniosakrální terapii, která jde právě cestou hluboké relaxace.  Pro mnohé to  může být vůbec první prožitek meditativního stavu, v hladině alfa či theta, v hlubokém a velmi příjemném uvolnění. Zjednodušeně: vypnete na chvíli hlavu a jenom jste ....

 

Pro další a hlubší práci pak můžeme přejít k vaší aktivnější spolupráci při  N-S Rebalanci.              Využijeme uvolnění v meditativním stavu a společně aktivně vědomou prací s tělem a záměrem půjdeme cestou k harmonii a zdraví na všech rovinách.

Pokud chcete ve svém životě něco změnit - zlepšit zdraví, vztahy, sebevědomí, hojnost,...... je třeba změnit sebe a své myšlenkové procesy .....

Vše je propojené a změny "ucítíte" ve svém životě velmi brzy. 

Obě tyto "terapie" jsou dotekové, jemné, velmi příjemné a přitom účinné a hluboké. Jsou prožitkové a tudíž velmi individuální.

Já jsem přítomna pouze jako prostředník a průvodce na vaší vlastní cestě k uvolnění a tím k seberegeneraci a sebeuzdravování.

Nejedná se o hypnózu. Nikoho tím ani neléčím.

Nabízím svůj čas a prostor, své vědění podpořené vlastními prožitky a zkušenostmi.

Vždy respektuji Váš vlastní záměr a společně budeme pracovat pouze v souladu s Vyšším vědomím.

Naše společná práce v této rovině je vždy Vaší svobodnou volbou. Proto je nezbytně nutná vaše otevřená mysl k těmto skutečnostem, jsou to otevřené dveře .... zkrz zavřené nikam nedojdeme. 

Pro mě jsou tato setkání na stejné vlně v "dechu života" vždy jedinečná. Všem, s kterými jsem již měla nebo budu mít čest, děkuji za důvěru, kterou mi dáváte. Jsem za to, co mohu dělat velmi vděčná.

Každé i malé rozšíření vědomí a nastavení harmonie ve mně i v okolí je tak součástí většího procesu změn vedoucích k probuzení všech ..... a to dává mé práci největší smysl.

Mé velké poděkování  goes to  VIKI SKACEL.

 
Dotekové terapie nejsou mým živobytím.
Vnímám je jako poselství a prostor k rozšiřování vědomí a ozdravení  sebe a svého okolí.  Jako vzájemné obdarovávání.
Souvisí však s nimi mé náklady na prostor, čas  i na další  vzdělávání. To mě vede ke stanovení  ceny za terapie.
 
Svého i Vašeho času si velmi vážím.
Proto prosím, aby mě kontaktovali jen Ti, koho tyto metody v hloubi osloví.
Můj časový prostor na terapie je skromný, na vážné zájemce si ale  čas vždy najdu.