KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE  

 c e s t o u   h l u b o k é  r e l a x a c e  


Tuto překrásnou terapii, která je hlubokým prožitkem a relaxací, vytvořila na základech ks terapie dle Dr. Sutherlanda   a mě naučila   -   VIKI SKACEL -      www.v-laska.com

                       

Kraniosakrální terapie je svou hluboce relaxační podobou pro přijímajícího velmi harmonizující terapií na všech úrovních, tedy nejen na úrovni tělesné, ale i na úrovni emocionální, mentální a duševní  /duchovní/  pokud si to příjímající dovolí.

Tyto úrovně se navzájem prostupují, nelze je oddělit.

Terapie se tak stává formou m e d i t a c e, v níž se příjímající může osvobodit /uvolnit/ ze své mysli /vypnout rozum/ a vnímajíc intenzivně  své pocity může překonat hranice těla a otevřít se světlu čistého vědomí, zažít hluboký klid a navnímat tak sám sebe v podstatě své bytosti.

Jiným slovy... v tomto stavu vědomí se může spojit se svou duší, navnímat kdo je a kam směřuje ....

Je to hluboký  prožitek, jenž může vnímat každý z nás, otevře-li se mu......

Jediné naše hranice jsou ty, které jsme si sami vytvořili ve své mysli ..... :-)

                                                                                                                                   KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE  /K-S terapie/  je svou jemností hloubkou a účinností metodou budoucnosti

Je to velmi jemná, nebolestivá a přitom hluboká forma fyzioterapie.
Dochází při ní  k rozpouštění blokád /negativních emocí a vzorců/ uložených ve tkáních, k uvolňování napětí starých vzpomínek  a traumat uložených v těle. Nabízí tak somaticko-emocionální uvolnění a tím osvobození se od následků negativních zkušeností, které vznikají v důsledku přetížení, úrazu nebo silného emočního vypětí.

Je mimořádně šetrná, přináší pocit dokonalého uvolnění, hlubšího a snadnějšího dýchání, obnovuje vrozenou schopnost samoléčících pochodů v těle.
Terapie podporuje vyplavení škodlivin z těla, nastartuje přirozenou detoxikaci organismu, posiluje imunitu.

JAK TO FUNGUJE

Metoda kraniosakrální terapie vychází z poznání, že každému fyzickému projevu nemoci předchází dlouhodobá disharmonie na jemnohmotné úrovni a že mezi  lebkou (cranium) a pánví (os sacrum) proudí tekutina - mozkomíšní mok, který v pravidelných pulsech omývá, vyživuje, detoxikuje a chrání mozek, míchu a jejich nervové dráhy. Jemná vibrace, která přitom vzniká se šíří do celého těla, označuje se jako kraniosakrální rytmus.
Stav tohoto rytmu ovlivňuje nejen pohybové funkce, ale také funkce břišních orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, emoční a myšlenkové procesy.
Kraniosakrální terapie tento rytmus "vylaďuje", rozpouští blokády uložené v tkáních /svaly, klouby, vazivo, kosti/, uvolňuje jejich napětí.
Terapie využívá vzájemné propojenosti jednotlivých částí těla s orgány, energetickými centry, emocemi, mentální i duchovní rovinou.

Odkazy na K-S terapii je možno nalézt již ve staroindických Upanišádách. kde je zmiňována práce s mozkomíšní tekutinou.

Mozkomíšní mok je považován za  předávací uzel mezi "dechem života" /prvotní životní esencí vstupující při početí a obsahující "matrici zdraví"/ a každou tělesnou buňkou. Je to křižovatka mezi hmotným a duchovním světem. Po splynutí vajíčka a spermie  zárodek nemá rytmus srdeční ani dechový, ale má rytmus kraniosakrální. Ten je nadřazen všemu ostatnímu, je to život sám.


JAK TERAPIE PROBÍHÁ

Při terapii klient leží oblečen na lehátku v poloze na zádech. Terapeut lehce přikládá ruce a naladí se na kraniosakrální rytmus klienta, jehož první vjem obvykle bývá pocit hluboké relaxace, která provází celou terapii. Dál pak jemnou palpací a lehkým tahem uvolňuje místa lebečních švů, "prohřívá" a stimuluje jemné svalové skupiny v ose lebka-kostrč. Pracuje se s celým tělem, tedy i na břišních partiích, pánvi, dolních končetinách. Každý pohyb je veden velmi pečlivě, přesně a pomalu. Při terapii se nehovoří, cílem je propojení s hlubokou relaxací klienta.

Subjektivní vnímání klienta může mít velmi širokou škálu vjemů a pocitů. Většinou je terapie spojena s velmi  úlevným pocitem blaha. Někdy klient usíná, jindy má kinetické nebo zrakové vjemy, časté je vnímání různých barev. Je také možné, že se klientovi vybaví různé vzpomínky, představy a pocity. Všechno to svědčí o rozpouštění bloků a zamrzlých vzorců. V tomto procesu se různě mění úrovně vnímání klienta.
Po ukončení terapie klient zůstává několik minut ležet na lůžku a pokud při terapii usnul, má dostatek času vrátit se k plnému vědomí.


CO NÁSLEDUJE

Úprava rytmu je někdy také spojena i s méně příjemnými dočasnými změnami  v následujících dnech /týdnech/. Může to být únava, zvýšená teplota nebo krátkodobá "pozitivní bolest" v místech, která byla nejvíce zablokovaná. Mohou se objevovat staré příznaky onemocnění či úrazů či zesílení příznaků stávajících, což signalizuje, že tělo prochází reorganizačním procesem. Může také dojít k uvolˇnování starých toxinů  z těla, což se může projevit dočasných průjmem, nevolností, nachlazením, vykašlávání hlenů, nebo kožními problémy. To vše je velmi individuální a vždy dočasné.

V odstupu dalších dnů /týdnů/ je pozorována celkově lepší kondice, schopnost soustředění a pozitivní naladění.
S každou další opakovanou terapií dochází k uvolnění napětí, které později přechází i do každodenního života.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE MÁ VELKÝ VLIV NA ROZŠIŘOVÁNÍ VLASTNÍHO VĚDOMÍ - PROBOUZÍ!

 

KDY TERAPIE POMÁHÁ?

Osvědčuje se při:

- potížích nejrůznějšího původu dospělých i dětí  /současně s dětmi je nutné pracovat i s rodiči/
- potížích spojených s nevovým systémem
- potížích psychosomatického původu
- zklidní, odblokuje traumata uložená v podvědomí a problémy s tím související, odstraní příčinu potíží
- bolestech hlavy a migrénách, poruchách rovnováhy, závratích
- chronické rýmě, zánětech dutin, středního ucha, astma. alergie
- bolestech zad a páteře (výhřezy plotének, stenóza páteře, skolióza.....)
- dysfunkcích končetin
- chronické únavě a stresu, při depresích
- gynekologických obtížích, PMS, hormonální poruchy, problémy s otěhotněním
- těhotenství, přípravě na porod, zpracování porodního trauma
- poruchy učení, poruchy koncentrace, hyperaktivita
- stavech po psychických a fyzických traumatech, pooperačních stavech
- problémech motorické funkčnosti
- poruchách CNS (autismus, Parkinsonova choroba, Alzheimer... a dalších)
- tinnitu (pískání v uších)

a mnoha dalších onemocněních


KDY SE NEPROVÁDÍ

Známy jsou tyto kontraindikace:
- po nedoléčených úrazech
- při podezření na krvácení do mozku /mozková mrtvice, úrazy/
- po čerstvých operacích páteře
- u aneurysmat /cévních výdutí/
- u hydrocefalu /hromadění mozkomíšního moku v mozkových komorách/
- při akutním výhřezu meziobratlové ploténky

DÁLE UPOZORNĚTE NA:
- stav po operaci páteře
- umělý kloub či jiný kovový implantát
- osteoporózu
- těhotenství