Co děti chtějí – What babies want

07.05.2012 11:55

 

ČLÁNEK:

Co děti chtějí – What babies want – Jaká přesvědčení si přinášíme do života?

Výňatek z úvodního popisu k velmi zajímavému filmu s anglickým názvem „What babies want“ – česky „Co děti chtějí“. Už jen z tohoto úvodního popisuje je zřejmé, jak moc důležitý je způsob našeho příchodu na svět. Díky různým terapiím, jako například právě EFT a Matrix Birth Reimprinting, získáváme zpátky naději, že je možné výrazně ovlivnit či zcela změnit naše základní nastavení, s kterým jsme přišli na svět, i přestože tento náš příchod možná nebyl příliš příznivý. Nikdy není pozdě na to, abychom změnili naši minulost, a to díky všeprostupující posvátné Přítomnosti. A pokud patříte k těm, kteří se připravují na početí nebo porod dítěte, budou pro Vás i tyto základní informace z popisu filmu jistě užitečné...


Výňatek z úvodního popisu k filmu s názvem „What babies want“

Tento aktuální a srdce otevírající film shrnuje průkopnické informace o tom, kým děti skutečně jsou, co vědí, a jak je můžeme podporovat, aby nejlépe prospívaly během svého vývoje a růstu. Zkušenosti, které prožíváme při našich porodech, nastavují naši neurologii procesu vnímání a ovlivňují způsob, jakým vnímáme události našich životů. Tyto rané interakce tvarují naši lidskou schopnost učit se, důvěřovat a vyvíjet vztahy během našeho života.

Film je velmi živý s úchvatnými příběhy a pozoruhodnými osobními zkušenostmi kojenců, dětí a dospělých. Film příjemně komentuje Noah Wyle, který s námi společně se svou ženou Tracy sdílí svoji vášeň pro hlubší pochopení a uvědomění si toho, čím dítě skutečně je. Film What Babies Want hledá odpovědi v alternativní vědě, dávných kulturách a tradičních zvycích na otázku, jak nepoškodit duše našich dětí.

"Pocit sounáležitosti je pro každého tak důležitý. Průlomový výzkum naznačuje, že děti jsou probuzené a uvědomují si a vědí, zda jsou chtěné. Potřebují prostředí, kde jsou vyživovány. Chtějí vědět, že přicházejí do místa, kam patří, kde jsou milováni, a kde mohou dávat svoji vlastní lásku. Jsme svědky psychologického poškození u příliš mnoha dospělých, s kterými nebylo takto zacházeno, a během svého dospělého života hledají vyléčení své ztráty.

Když nabídneme kojencům a dětem svět, který je chce, věří v ně a důvěřuje jim – když my sami změníme naše vlastní představy ohledně toho, co děti chtějí, co lidé chtějí, možná můžeme přinést do světa více naděje, lásky a uzdravení."
Noah Wyle, herec


První kapitola: Vše začíná na počátku
První kapitola se zaměřuje na prenatální péči, zkoumá důkazy o tom, že již dokonce v děloze dítě odpovídá na události ve světě. Ultrazvukový obraz byl použit při pozorování odpovědí a dokonce očividné komunikaci u prenatálního plodu od raného stádia jeho vývoje. Prenatální zkušenost obsahuje naše nejranější dojmy ze světa, ve kterém budeme žít a představuje první příležitost pro přivítání miminka s péčí, pozorností a kontaktem.

"Ze všech našich studií se dozvídáme, že jsou děti daleko více uvědomělé, než jsme si to sami sobě dokázali připustit. Nepřemýšleli jsme o tom, že by dítě mohlo mít zkušenosti, nemysleli jsme, že by mohlo cokoliv vnímat a nemysleli jsme, že má mozek, který mu dokáže interpretovat, co mu smysly říkají. Děti mají zřejmě fungující mysl, která je součástí jejich vědomí, částí jejich lidského vědomí; není to něco, co se vyvíjí ve stádiích, jako když se mozek vyvíjí ve stádiích, mysl je prostě součástí toho, kým jsou. To je zcela nová myšlenka."
David Chamberlain, psycholog

  
Druhá kapitola: Přivítání
V druhé kapitole se podíváme na tradiční zvyky, které lze nalézt v dávných kulturách, a jež jsou vytvořeny pro přivítání miminek ještě před porodem. Zde jsou představeny rituály vedené Sobonfu Some', které se po tisíciletí provádějí v její rodné zemi, když jsou ženy podle moderního pojetí v USA v očekávání. 

"Je potřeba mluvit na dítě a říkat mu cokoliv, co máš na srdci, cokoliv, u čeho pociťuješ přivítání. Říkám jim: vážím si tebe i daru, který přinášíš. Zároveň je to způsob, jak jim připomenout, že pokud na malý dar zapomněli, měli by si vzpomenout a přinést ho. Tímto způsobem jim také říkáte, že na ně čekají paže, které je pochovají, až přijdou. Nepřicházíme sem jako turisti, přicházíme sem jako lidé, kteří sebou nesou koš plný sladkostí, které chceme přinést do světa. Přicházíme sem za určitým účelem s něčím, co máme světu dát."
Sobonfu Some, udržovatelka rituálů

    
Třetí kapitola: Spojení
Třetí kapitola pojednává o období, které následuje okamžitě po porodu. Je to období, kdy je především důležitá péče a něžná pozornost. Začíná se zaměřovat na povahu a důležitost spojení dítě-rodič, moderní léčebné metody se ocitají v rozporu s tradičním porodnictvím. V moderní nemocnici jsou děti často zbytečně odděleny od matky, čímž se zabraňuje, aby došlo k přirozenému spojovacímu procesu. V této kapitole se také podíváme na dlouhodobé účinky těchto raných zkušeností, jak je odkrývají některé moderní terapie.

"Spojení se u matky a dítěte vytváří při kontaktu kůže na kůži poté, co dítě vyjde ven z dělohy a tento spojovací proces dále pokračuje a my víme přesně, o co se jedná. Známe tři body tohoto procesu: audiovizuální komunikace, což znamená oční kontakt a matčin hlas, chování, kojení, držení, masáž, neustálé mazlení se s kojencem a hraní si s ním: hra vzniká spontánně mezi dítětem a matkou prakticky od samého počátku. Pokud tyto tři věci probíhají, potom dítě zdravě roste a zajímavou věcí je, že neuvěřitelný růst se uskutečňuje i u matky. Objevuje svůj vlastní aspekt, který nikdy předtím nezažila".
Joseph Chilton-Pearce, spisovatelka

"Bylo to, jako bych rozkvetla. Ucítila jsem ten obrovský příval lásky a samozřejmě toto malé miminko miluji více, než bych si kdy mohla představit. Něco se ve vás otevře. Je to jako když se náhle otevřou zavřené dveře, a na vás se vyvalí spousta emocí, o kterých jste nikdy nevěděli, že je máte."
Tracy Wyle, advokátka dětí

"Spojení může být navázáno téměř kdykoliv během života. Jeho potřeba je tak obrovská. Pokud se vám ho při porodu nedostalo, může být stále navázáno v jakoukoliv dobu v životě. Hlazení těla, oční kontakt a zvuky laskání mohou způsobit navázání spojení v jakoukoliv dobu. I když nám je přes sedmdesát, garantuji vám, že stále potřebujeme oční kontakt, hlazení po těle a zvuky laskání v našich životech!"
Joseph Chilton-Pearce, spisovatelka

    
Čtvrtá kapitola: Kde je moje máma?
"Od úplného počátku si vytváříme schopnost důvěry. Pokud se dítě nechová a není s ním něžně zacházeno, pokud jsou dítě a máma od sebe odděleny, první dojem, který dítě má, je: kde je moje máma?

Dítě si utvoří spojení, ale to spojení může být s přístrojem, který je hned vedle něj. Spojí se s postýlkou, stěnami či zvukem ze světel, ale nedochází ke spojení s lidskou bytostí."
Marti Glenn, Ph.D.

  
Pátá kapitola: Paměť
"Bylo překvapující zjistit, jak moc si toho pamatujeme, a jak hluboce jsme ovlivněni těmito prvními nevědomými vzpomínkami. Nové pokrokové objevy v neuropsychologii ukazují, že otisky našich prvních vzpomínek vytvoří systémy přesvědčení a vzorce chování, které běží během našeho dospělého života."
Noah Wyle, herec

   
Šestá kapitola: Ustálení a prohloubení vzorců
"Přesvědčení o tom, jak se mnou bude svět zacházet a jakým musím být, abych přežil, se začínají tvořit během těchto prvních minut a hodin našeho života. Rodičové to často nechápou a ještě to posilují. Přesvědčení se poté prohlubují ve škole. Například dítě mohlo při porodu zažít oddělení a mohlo být opravdu vyděšené. Možná muselo mít hadičky v krku. Jdou domů z nemocnice a máma s tátou jsou velmi přítomni a opravdu skvělí, ale nechápou to, že kdykoliv začne dítě jíst, vyděsí se a zvrací. Máma si myslí "moje prsa nejsou pro dítě dobrá" a máma je nespokojená a v dítěti se prohloubí přesvědčení "co dělám, je nepřijatelné; možná já jsem nepřijatelný". Úzkost dítěte se zvětší a ono si ji pojmenuje a začne podle tohoto pojmenování žít. Máma a táta si myslí "musíme dohlížet na jejich chování" a tak je budeme obviňovat, "jsi zlý chlapec; jsi zlá holčička" nebo "nedělej to; nemohu vystát, když to děláš" přitom skutečnost je taková, že dítě má jednoduše strach."
Marti Glenn, Ph.D.

   
Sedmá kapitola: Dávná zakódovaná moudrost
"V momentě zrození se uvolňuje dávná zakódovaná moudrost, moc a síla. Četl jsem o tom a sám jsem při přivedení dítěte na svět byl jednou před dvaceti lety. V té době jsem měl již odrostlé děti a myslím 8 až 9 vnoučat, ale měl jsem své vlastní další dítě a byl jsem při jeho porodu. Byl jsem společně s matkou jediná osoba přítomna u jeho zrození. Byl jsem ohromen a udiven obrovskou energií, která zaplnila celý dům. Dům se tou energií úplně třásl. Byla to pro mě ohromná, téměř mystická zkušenost, řekl bych, že to byl nejbližší stav k mystické zkušenosti v bdělém stavu, kterou jsem kdy měl. Ti z nás, kteří sami rodili svoje děti a ten kontakt sami učinili, vědí, že je to pozvání k největší důvěrnosti, kterou pro nás život nachystal, a kterou nám v tu chvíli nabízí; a dítě je tím, kdo nám nabízí naprostou, zranitelnou důvěrnost, a pokud jí nevyjdeme vstříc, potom se dítě cítí světem zrazeno, a tak přichází do světa, kterému nemůže důvěřovat, protože nesplnil zásadní potřebu dítěte hned na začátku".
Joseph Chilton-Pearce, spisovatel

   
Osmá kapitola: Zrada dítěte
"To je tak nádherná, srdce otevírající zkušenost, je to posvátná a nádherná práce, když je nám umožněno a dovoleno být s někým při zažívání prožitku doteku a otevření svých srdcí. Být s někým, když se dostávají do změněného stavu vědomí, a prožívají svoje skutečné já, někdy ho nazývají svojí podstatou, někdy říkají, že je to jejich ztracené já, že přemýšleli, kde by sami sebe mohli najít."
Barbara Findeison, MFT

   
Devátá kapitola: Sounáležitost
"Není to pouze zodpovědnost rodičů přivést dítě na svět. Je důležité, aby celé společenství vyšlo vstříc při přijetí a uvítání každého novorozence."
Noah Wyle, herec

"Když nezažíváte pocit sounáležitosti a cítíte, že nejste společenstvím přijati, pocit smutku skutečně z této zkušenosti pochází. Mnoho z nás si chodí po světě a nese si s sebou smutek a žal v každé části těla, v každé naší buňce, protože jsme neviditelní; nejsme vidět, protože naše komunita nás neuvítala přijetím a nevysvobodila nás z neviditelnosti."
Sobonfu Some, udržovatelka rituálu

Zdroj: https://www.whatbabieswant.com/

Poznámka:
Pro weby www.eft-matrix.cz a www.pruvodce-transformace.cz připravila Chantée. Překlad do ČJ zajistila Eliška Prušová (eliska.prusova@hotmail.com). Kopírování a reprodukci tohoto článku povoluji pouze v celku a neměnné podobě a k nekomerčním účelům, a to za podmínek, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” a to včetně aktivních odkazů/linků na obě zmíněné webové stránky. Toto povolení platí pro jakákoliv média, vyjma těch, která odporují dobrým mravům (např. obsahují vulgární výrazy, nadávky a podobně), a mimo těch médií, která porušují platné zákony České republiky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky. Chantée.


Konec formuláře